شرکت تولیدی صنعتی سیگنال از ابتدای سال 1390 بع عنوان محصولی متفاوت وارد بازار تابلو فرمان ایرا شد . این محصول قبل از تولید انبوه و برند سازی به مدت سه سال در4 شرکت فروش و نصب آسانسور مورد تست قرار گرفته و تمامی انتظارات این شرکتها که هریک به نوع خود از معروفترین شرکتهای آسانسور ایران می باشد را برآورده نموده است.
صبر و تحمل سرمایه گذاران این پروژه باعث شد که امروزه محصولی کامل وبدون عیب نقص به تایید تمامی مصرف کنندگان به بازار آسانسور ایران عرضه میگردد.


Copyright © 2012 signal-elevator.com rights reserved


طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی